องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ

พระธาตุหนองสระสูงเด่น ร่มเย็นด้วยน้ำตกและขุนเขา ต้นกำเนินแม่น้ำตื่นและน้ำเงา แหล่งชนเผ่าปกาเกอะญอ
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
บุคลากร อบต.
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจำปี
    ข้อบัญญัติอื่นๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
มติ ก.อบต.เชียงใหม่
มติ.ก.กลาง (อบต.)
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
    แนวทางปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    สถิติการร้องเรียน
เจตจำนงสุจริตของ นายก อบต.
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
คำถามที่พบบ่อย
สถิติการให้บริการ
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์  ร้องเรียน
มาตรฐานถนน ทางเดิน ฯ
แบบฟอร์มคำขอคำร้องต่างๆ
ยื่นคำร้องออนไลน์
ติดต่อ อบต.Contact
>>กระทรวงมหาดไทย
>>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>จังหวัดเชียงใหม่
>>สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
>>อำเภออมก๋อย
>>สำนักงานท้องถิ่นอำเภออมก๋อย
>>อปท.ในเขต อำเภออมก๋อย
    เทศบาลตำบลอมก๋อย
    อบต.อมก๋อย
    อบต.ยางเปียง
    อบต.นาเกียน
    อบต.แม่ตื่น
    อบต.ม่อนจอง
    อบต.สบโขง
 
   
 
สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับ วันที่ 3 กันยายน 2558


มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2549 (เท่าที่หามาได้)
มติ ก.อบต. ครั้งที่  4/2549    เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2549   เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2549
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2549   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2549   เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549
มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 1/2550   เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 2/2550   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 3/2550   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 5/2550   เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 6/2550   เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 8/2550   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 10/2550   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 11/2550   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 14/2550   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 15/2550   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550
มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 1 / 2551  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 2 / 2551  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 3 / 2551  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 4 / 2551  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 5 / 2551  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 6 / 2551  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 7 / 2551  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 8 / 2551  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 9 / 2551  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 10 / 2551  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 11 / 2551  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 12 / 2551  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 13 / 2551  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 14 / 2551  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551
มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2552
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 1/2552  เมื่อวันที่ 26  มกราคม 2552
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 2/2552  เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2552
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 3/2552  เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2552
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 4/2552  เมื่อวันที่ 24  เมษายน 2552
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 5/2552  เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม 2552
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 6/2552  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2552
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 7/2552  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2552
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 8/2552  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2552
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 9/2552  เมื่อวันที่  25  กันยายน  2552
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม  2552
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน 2552
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม  2552
มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20  มกราคม 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2553  เมื่อวันที่ 26  มีนาคม  2553 
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2553  เมื่อวันที่ 27  เมษายน 2553  
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2553  เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม 2553   
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2553  เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553
มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 01/2554  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 02/2554  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 03/2554  เมื่อวันที่  24 มีนาคม  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 04/2554  เมื่อวันที่  26 เมษายน  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 05/2554  เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 06/2554  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 07/2554  เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 08/2554  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 09/2554  เมื่อวันที่  19  กันยายน  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2554  เมื่อวันที่  25  ตุลาคม    2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2554  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน 2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2554  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม   2554
มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 01/2555  เมื่อวันที่     27  มกราคม  2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 02/2555  เมื่อวันที่     23  กุมภาพันธ์  2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 03/2555  เมื่อวันที่     27  มีนาคม  2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 04/2555  เมื่อวันที่    26   เมษายน 2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 05/2555  เมื่อวันที่    29   พฤษภาคม 2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 06/2555  เมื่อวันที่    25   มิถุนายน 2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 07/2555  เมื่อวันที่    26   กรกฎาคม 2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 08/2555  เมื่อวันที่    24   สิงหาคม  2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 09/2555  เมื่อวันที่    20    กันยายน  2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2555  เมื่อวันที่    24   ตุลาคม  2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2555  เมื่อวันที่    29   พฤศจิกายน 2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2555  เมื่อวันที่    27   ธันวาคม  2555
มติ ก.อบต. จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 01/2556  เมื่อวันที่  17 มกราคม  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 02/2556  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 03/2556  เมื่อวันที่  14 มีนาคม  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 04/2556  เมื่อวันที่  10 เมษายน  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 05/2556  เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 06/2556  เมื่อวันที่  19 มิถุนายน  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 07/2556  เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 08/2556  เมื่อวันที่   สิงหาคม  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 09/2556  เมื่อวันที่   กันยายน  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2556  เมื่อวันที่   ตุลาคม  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2556  เมื่อวันที่   พฤศจิกายน  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2556  เมื่อวันที่   ธันวาคม  2556
มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 01/2557  เมื่อวันที่    21   มกราคม  2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 02/2557  เมื่อวันที่   18   กุมภาพันธ์  2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 03/2557  เมื่อวันที่   14   มีนาคม  2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 04/2557  เมื่อวันที่   25  เมษายน 2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 05/2557  เมื่อวันที่    20   พฤษภาคม 2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 06/2557  เมื่อวันที่   16   มิถุนายน 2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 07/2557  เมื่อวันที่    28   กรกฎาคม 2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 08/2557  เมื่อวันที่    28   สิงหาคม  2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 09/2557  เมื่อวันที่    30    กันยายน  2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2557  เมื่อวันที่    24   ตุลาคม  2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2557  เมื่อวันที่    21   พฤศจิกายน 2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2557  เมื่อวันที่    22   ธันวาคม  2557
มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 01/2558  เมื่อวันที่  26  มกราคม  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 02/2558  เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 03/2558  เมื่อวันที่  25 มีนาคม  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 04/2558  เมื่อวันที่  20 เมษายน  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 05/2558  เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 06/2558  เมื่อวันที่  18 มิถุนายน  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 07/2558  เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 08/2558  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 09/2558  เมื่อวันที่ 23  กันยายน  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม    2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2558  เมื่อวันที่   พฤศจิกายน 2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2558  เมื่อวันที่   ธันวาคม   2558

 

 
 

 

Copyright 2013 องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์:0-5208-1890 , 0-5208-1891และ 08-6420-3270
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์