ระบบยื่นคำร้อง ออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ
พระธาตุหนองสระสูงเด่น ร่มเย็นด้วยน้ำตกและขุนเขา ต้นกำเนินน้ำแม่เงา แหล่งชนเผ่าปกากะญอ
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
บุคลากร อบต.
     สำนักงานปลัด
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ อบต.
ข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง
      -สบโขง(บ้านแม่หลองหลอง)
      -บ้านห้วยแห้ง
รายงานจัดซื้อ  จัดจ้าง
งานกิจการสภา
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
มติ ก.อบต.เชียงใหม่
มติ.ก.กลาง (อบต.)
ระเบียบ กฎหมาย พรบ.
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์  ร้องเรียน
มาตรฐานถนน ทางเดิน ฯ
แบบฟอร์มคำขอคำร้องต่างๆ
ยื่นคำร้องออนไลน์
ติดต่อ อบต.Contact
>>กระทรวงมหาดไทย
>>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>จังหวัดเชียงใหม่
>>สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
>>อำเภออมก๋อย
>>สำนักงานท้องถิ่นอำเภออมก๋อย
>>อปท.ในเขต อำเภออมก๋อย
    เทศบาลตำบลอมก๋อย
    อบต.อมก๋อย
    อบต.ยางเปียง
    อบต.นาเกียน
    อบต.แม่ตื่น
    อบต.ม่อนจอง
    อบต.สบโขง
 
 
   
 
สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับ วันที่ 3 กันยายน 2558
 

 
 

 

Copyright 2013 องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์:0-5208-1890 , 0-5208-1891และ 08-6420-3270
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์