องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ

พระธาตุหนองสระสูงเด่น ร่มเย็นด้วยน้ำตกและขุนเขา ต้นกำเนินแม่น้ำตื่นและน้ำเงา แหล่งชนเผ่าปกาเกอะญอ
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
บุคลากร อบต.
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจำปี
    ข้อบัญญัติอื่นๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
มติ ก.อบต.เชียงใหม่
มติ.ก.กลาง (อบต.)
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
    แนวทางปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    สถิติการร้องเรียน
เจตจำนงสุจริตของ นายก อบต.
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
คำถามที่พบบ่อย
สถิติการให้บริการ
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์  ร้องเรียน
มาตรฐานถนน ทางเดิน ฯ
แบบฟอร์มคำขอคำร้องต่างๆ
ยื่นคำร้องออนไลน์
ติดต่อ อบต.Contact
>>กระทรวงมหาดไทย
>>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>จังหวัดเชียงใหม่
>>สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
>>อำเภออมก๋อย
>>สำนักงานท้องถิ่นอำเภออมก๋อย
>>อปท.ในเขต อำเภออมก๋อย
    เทศบาลตำบลอมก๋อย
    อบต.อมก๋อย
    อบต.ยางเปียง
    อบต.นาเกียน
    อบต.แม่ตื่น
    อบต.ม่อนจอง
    อบต.สบโขง
 
   
 
สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับ วันที่ 3 กันยายน 2558


นายพะโซดา อำรุงสิงขร
ประธานสภา อบต
นายฐิติโชค โชคสวัสดิ์สมบูรณ์
รองประธานสภา อบต.
นายศิริธนาคร  มูลศรีแก้ว
เลขานุการสภา
นายทอแป ลลิตตาคม
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายอะได อำรุงสายชล
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายชัยพนธ์ อรจง
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสันติ ปรีชาเดชสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายมอระกู ปรีชาเดชสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายพะกันแด แฮแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายชาลี อัศวพฤกษ์ไพร
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายพาแนะโซ เงแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายกังจันทร์ รจนาพิกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายติ๊บลอย วันเจริญใหม่
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายกรรชัย โศจิอรุณ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายดิ๊แอะ ปรางทวีค์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายพะสุกา นิยมทศ
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายตะมือแฮ เพชรกำพู
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายปุโพ โศจิอรุณ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายวากา ศุภรนานา
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายชัยนิวัฒน์ อำรุงสายชล
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายบุรพล   พรประภาเลิศ
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายบือจา  ฟ้าศุกล
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายพงศ์เจริญ หย่าจอ
ส.อบต.หมู่ที่ 11
   
  นายธีรพงค์  วิมานตระการ
ส.อบต.หมู่ที่ 12
 

 

 
 

 

Copyright 2013 องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์:0-5208-1890 , 0-5208-1891และ 08-6420-3270
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์